JUNTA

PRESIDENT
Xavi Arderius

VICE-PRESIDENT
Josep Obrador

TRESORERA
Sílvia Ciuraneta

SECRETARIA
Sònia Molina

DIRECTOR TÈCNIC
Àngel Vilalta

VOCALS
Mònica López
Àngel Vilalta
Francesc Paul
Josep Blasco

CONTACTE: cacastellar@gmail.com