JUNTA

PRESIDENT
Fran Gómez

TRESORER
Josep Arderius

SECRETARIA
Laia Valera

DIRECTOR TÈCNIC
Jordi Graells

DIRECTORA INCLUSIÓ
Laia Valera

VOCALS
Mònica López
Aina Muñoz
Lluís Toledo
Jan Casamada
Oleguer Martínez
Jordi Graells

CONTACTE: cacastellar@gmail.com