JUNTA

PRESIDENT
Xavi Arderius

TRESORER
Toni Ventura

SECRETARIA
Sònia Molina

DIRECTOR TÈCNIC
Àngel Vilalta

DIRECTORA INCLUSIÓ
Laia Valera

VOCALS
Mònica López
Francesc Paul
Josep Blasco
Aina Múñoz

CONTACTE: cacastellar@gmail.com